सहयोग प्रक्रिया

1 पहिले, हामीलाई आफ्नो रेखाचित्र पठाउन कृपया sales@gmpmetalwork.com वा हामीलाई आफ्नो नमूनाहरू पठाउन र हामीलाई सामाग्री, मात्रा र सतह समाप्त आवश्यकता etc.we आफ्नो रेखाचित्र वा नमूनाहरू अनुसार उद्धृत हुनेछ सूचित।

2. एकपटक तपाईं हाम्रो मूल्य स्वीकार, हामी थोक उत्पादन गर्नु अघि आफ्नो पुष्टि लागि केही नमूनाहरू गर्नेछ।

3. त्यसपछि, नमूनाहरू तपाईं एक्स्प्रेस, यस्तो टीएनटी, यूपीएस, डीएचएल वा FedEx रूपमा पठाइएका छन्;

4 भएपछि हाम्रो नमूनाहरू अनुमोदन, हामी तपाईं को लागि थोक उत्पादन व्यवस्था हुनेछ।

5 अन्तमा, हामी एयर वा नाउ वा रेल ढुवानी तपाईंलाई सामान बचाउनुहुनेछ।

 

 


WhatsApp Online Chat !